„Neříkej že nemůžeš, když nechceš.
Protože přijdou velmi brzy dnové, kdy to bude daleko horší:
budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci.“    Jan Werich

Milion chvilek pro demokracii

Osa zla

Kverulant.org

Česko 2050

Potraviny na pranýři

Podnikatelské odbory

Hlídač státu

Pravý prostor

Echo24

Neovlivní.cz

Hlídač státních webů

Novoveská hospoda