„Neříkej že nemůžeš, když nechceš.
Protože přijdou velmi brzy dnové, kdy to bude daleko horší:
budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci.“    Jan Werich

Milion chvilek pro demokracii

Osa zla

Kverulant.org

Česko 2050

Potraviny na pranýři

Podnikatelské odbory

Hlídač státu

Echo24

Neovlivní.cz

Hlídač státních webů

Novoveská hospoda